گالری تصاویر راه امیرکبیر

در این بخش تصاویر متنوعی از برنامه های مختلف مجتمع آموزشی راه امیرکبیر مشاهده مینمایید.

photo_2018-05-14_11-28-32

جشن فارغ التحصیلی پیش دبستان و جشن الفبای کلاس اول 1397

photo_2018-05-15_13-25-23

گالری تشریح قلب و مغز و کلیه 1397

photo_2018-05-15_13-28-49

گالری ترشیح ماهی کلاس نهم 1397

photo_2018-05-15_13-30-21

مسابقه ماشین های کنترلی نوآموزان پیش دبستان 1397


web pic (228)

تصاویر ورزش در مجتمع آموزشی امیرکبیر ، سال 1396

web pic (242)

تصاویر معاینه دندان در مجتمع آموزشی امیرکبیر ، سال 1396

web pic (120)

تصاویر معاینه دندان در مجتمع آموزشی امیرکبیر ، سال 1396